PRIVACY STATEMENT BOETIEK GISELLE & NAKED LASER CLINIC

Laatst bijgewerkt: 27 mei 2019

Inleiding

Boetiek Giselle & Naked Laser Clinic neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou
(de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij
je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy
Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We
raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact
opnemen met info@nakedlaser.nl

Wie is Boetiek Giselle & Naked Laser Clinic?

Boetiek Giselle & Naked Laser Clinic is de eenmanszaak Naked Laser Clinic,
kantoorhoudende te (5615 DB) Eindhoven aan Hagenkampweg Zuid, 200A, ingeschreven in het
handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 64201848.

Boetiek Giselle & Naked Laser Clinic is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens
door Boetiek Giselle & Naked Laser Clinic de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt Boetiek Giselle & Naked Laser Clinic jouw gegevens?

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor Boetiek Giselle & Naked Laser Clinic
persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Boetiek Giselle &
Naked Laser Clinic voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens
te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Boetiek Giselle & Naked Laser Clinic worden
bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie

Doeleinde: Beheer van bestellingen
Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Facturatie
Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Verlenen van de dienst zelf
Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Dossiergegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Facturatie
Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Dossiergegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Marketing

Doeleinde: Nieuwsbrief
Gegevens: Naam, E-mailadres
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Social media marketing
Gegevens: Naam, E-mailadres
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Website

Doeleinde: Website analytics
Gegevens: Surfgedrag, Locatie
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Plaatsen van berichten of reviews
Gegevens: Naam, E-mailadres, Inhoud van het bericht
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Chatfunctie
Gegevens: Naam, E-mailadres, Inhoud van het bericht
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?

Boetiek Giselle & Naked Laser Clinic heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons verstrekt hebt.

Wat zijn jouw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met
betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage

Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account. Als je de
persoonsgegevens wilt zien die bij Boetiek Giselle & Naked Laser Clinic over je zijn vastgelegd,
kun je een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen

Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van
een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen
bij Boetiek Giselle & Naked Laser Clinic. Je kunt verzoeken dat Boetiek Giselle & Naked Laser
Clinic je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking

Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Boetiek Giselle & Naked Laser Clinic te
verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Boetiek Giselle & Naked
Laser Clinic of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van Boetiek Giselle & Naked Laser Clinic te verkrijgen.
Boetiek Giselle & Naked Laser Clinic zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm,
die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt.

Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb
je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar
betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Boetiek Giselle &
Naked Laser Clinic je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door Boetiek Giselle & Naked Laser Clinic

Een verzoek kan verstuurd worden naar info@nakedlaser.nl Boetiek Giselle & Naked Laser
Clinic zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand
nadat Boetiek Giselle & Naked Laser Clinic een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Boetiek
Giselle & Naked Laser Clinic je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het
verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens

Het kan zijn dat Boetiek Giselle & Naked Laser Clinic verplicht is je gegevens te verstrekken aan
een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Wat zijn cookies en hoe gebruikt Boetiek Giselle & Naked Laser Clinic ze?

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van Boetiek Giselle
& Naked Laser Clinic worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het
geheugen van je computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna: “Apparaat”) worden
opgeslagen. De cookies die via de website van Boetiek Giselle & Naked Laser Clinic worden
geplaatst, kunnen jouw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als
we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar
ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy. Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop Boetiek Giselle & Naked
Laser Clinic je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar info@nakedlaser.nl . Ook
als je een klacht hebt over de manier waarop Boetiek Giselle & Naked Laser Clinic jouw gegevens
verwerkt, kun je een e-mail sturen naar info@nakedlaser.nl Daarnaast kan je ook altijd contact
opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland
is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

Nieuwsbrief

Als eerste op de hoogte zijn van onze Acties, Ontwikkelingen en het laatste nieuws? Schrijf u dan in op onze nieuwsbrief, zo mist u niks van NAKED Laser Clinic.